ONZE MISSIE

Smileyz heeft als doel het bieden van afleiding, ontspanning en entertainment aan kinderen, in het bijzonder voor de leeftijdscategorie van tien jaar en ouder, die als gevolg van een ziekte, handicap of vanwege de financiele positie van hun ouder(s) in het bijzonder achterstandspositie verkeren, teneinde hun kwaliteit van leven te bevorderen en/of te stimuleren. Dit willen wij bereiken door in te spelen op de interesses (dans, zang, rap, fashion etc.) van onze doelgroep.

HET TEAM

Mag ik u even voorstellen aan ons team:

  • Rosano IJzer (projectleider, creative director)
  • Stephanie Resopawiro (penningmeester, psycholoog)
  • Henry Linger (voorzitter, marketing)

 

SMILEYZ AMBASSADEUR

Met veel trots mag Smileyz u voorstellen aan onze ambassadeur:

  • dhr. Roue Verveer (stand-up comedian, entertainer)

HOE WERKEN WIJ?

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

  • Het organiseren van optredens in ziekenhuizen, (zorg)instellingen en andere organisaties.
  • Het werven van fondsen en geldmiddelen
  • Het werven, opleiden, inzetten en begeleiden van vrijwilligers en stagiaires en/of het verlenen van opdrachten en/of het in dienst nemen van personeel en/of inhuren van freelancers om de activiteiten van de stichting te realiseren en te beheren.
  • Het informeren van een breed publiek over de activiteiten van de stichting, d.m.v. het produceren en uitgeven van promovideo’s, folders, posters, onze website en social media.
  • Het sluiten van samenwerkingsovereenkomsten of het deelnemen aan samenwerkingsverbanden met het verlenen van diensten aan ziekenhuizen, (zorg)instellingen of organisaties die zich inzetten de levenskansen en perspectieven van kinderen te verbeteren.